+420 475 222 366 holyped@volny.cz

Aktuality

CORONAVIRUS – REŽIM  ORDINACE

aktualizace 3.12.2020: každý návštěvník dětském ordinace musí být telefonicky objednán na konkrétní čas, aktuálně není možné přijít do čekárny bez objednání !!!  Při telefonickém objednávání je nutné stručně uvést důvod návštěvy a charakter potíží.

Preferujeme a doporučujeme nemocné s lehkým akutními příznaky ponechat v domácím ošetřování,bez nutnosti návštěvy ordinace, nejméně 10 dnů-analogie karantény.Pokud je nemocný poslední 3 dny bez potíží,může se vrátit zpět do kolektivu,žádné vyšetření se neprovádí. Pokud ani po 3 dnech nemoci nedochází ke zlepšení,naopak zhoršení a přetrvává teplota nad 37,5 st. je nutné nás znovu konkatovat. V takovém případě je nutný test na COVID. 

-Musí být zachováno oddělení obou skupin-zdravých a nemocných! NEMOCNÍ  NESMÍ  CHODIT  MEZI  ZDRAVÉ !!!  Využijte možnosti telefonického   objednání pro nemocné na přesný čas.

-Každý návštěvník musí mít funkční a správně nasazenou, i přes nos, roušku !!! ,s vyjímkou dětí do 2 let,povolen je pouze jeden zdravý doprovázející.

-V čekárně je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost 2 metry. Po příchodu do čekárny je nutné si vydezinfikovat ruce! Při návštěvách je vhodné jednat   racionálně,čas návštěvy zbytečně neprotahovat a omezit pobyt v prostorách ordinace na nezbytnou dobu,zbytečně se nedotýkat zařízení čekárny a   ordinace. Je jistě dobré dobře zvážit nezbytnost osobní návštěvy a možnost telefonické konzultace a domácí léčby. 

-Při návštěvách menších dětí nesmí mít doprovázející osoba žádné zdravotní potíže. 

-pokud možno omezte návštěvy skrze banality-rýma,pupínky,malé obtíže,běžné respirační infekty,čerstvě vniklá zvýšená teplot do 38stupňů při dobrém   stavu nemocného,obecně nevelké,zvládnutelné obtíže. Ty obvykle samy přejdou po nastolení   domácího léčebného režimu a hlavně se nesmí nemoci   přecházet. 

 Snažíme se vyřídit všechny telefonáty,ale pokud se nedovoláte ihned,tak se v danou chvíli věnujeme pacientům v ordinaci,nebo jsme ve druhé ordinaci,či na cestě mezi nimi. Volání tedy prosím opakujte. Svůj telefonát vyřizujte racionálně a stručně,jsou jich desítky za den a musíme se věnovat i pacientům v ordinaci.

V případě nařízené karantény, z důvodu kontaktu s osobou s prokázanou infekcí COVID, je nutné provést 5.-7.den po konkatu vyšetření PCR test na COVID. V případě negativity testu se karanténa neukončuje a nechá se proběhnout do celkem 10 dnů za předpokladu,že poslední 3 dny je osoba v karanténě bez potíží. 

V případě pozitivního testu při karanténě po kontaktu,přechází osoba s pozitivním testem do režimu IZOLACE,která trvá nejméně 10-15 dnů od pozitivního odběru. Izolace se může ukončit po 10-15 dnech a to jen v případě,že je osoba s pozitivním testem poslední 3 dny bez potíží. Přetrvávání potíží u pozitivní osoby je indikací k opakovaní testu.

Pokud není možno pozitivní osobu dokonale izolovat-samostatný pokoj,oddělená osobní hygiena,sebeobsluha,prodlužuje se karanténa osob,které s nakaženým byli v den pozitivity testu v kontaktu, na 15 dnů!!!

Osoby v karanténě a izolaci se musí zdržovat pouze v místě trvalého bydliště !

 

telefonní kontakt:  Libouchec 475 222 366

                               Jílové         412 550 280